Barth en Schleiermachter - twee tegenpolen

Barth en Schleiermacher - deze beide namen vormen twee (tegen)polen in de theologie van de laatste tweehonderd jaar. Daarbij staat Schleiermacher voor een theologie die haar vertrekpunt kiest in de menselijke ervaring. In het spoor van Barth ontstond een theologie die alle ruimte vraagt voor de goddelijke openbaring. Daarmee zijn de uitersten getekend. Tussen die polen speelt zich de theologische bezinning meestal af.
Prof. dr. F.G. Immink, hoogleraar praktische theologie in Utrecht, laat in zijn jongste boek zien, wat dat betekent voor het veld van de praktische theologie. In een pittig betoog, dat redelijk wat voorkennis van de lezer vraagt, bakent hij het veld af met behulp van bestaande modellen, ontleend aan beide tegenpolen. In een grondige bespreking geeft hij een analyse van sterke en zwakke elementen van beide. Tegelijk biedt hij vanuit de fundamentele uitgangspunten een wat bredere oriëntatie op specifieke aspecten van de praktische theologie (met name prediking en pastoraat). Zelf biedt hij een e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?