Balkenende

Opnieuw heeft de regering geweigerd nadere opening van zaken te geven over de motieven waarom het eerste kabinet-Balkenende in 2003 besloot politieke steun te geven aan de Amerikaans-Britse inval in Irak.

De antwoorden op een lange reeks vragen van de Eerste Kamer hierover bevatten dan ook geen nieuws. Zij beperken zich in feite tot het herhalen van het oude standpunt, dat het kabinet de volksvertegenwoordiging voldoende heeft geïnformeerd. Overigens is niet het gehele kabinet die mening toegedaan, want de PvdA heeft zich altijd sterk gemaakt voor een parlementair onderzoek. Maar bij de coalitieonderhandelingen moesten de socialisten dit punt inleveren. Het was en is voor het CDA, en met name voor premier Balkenende, een harde zaak: geen nader onderzoek. Waarmee de vraag steeds maar op t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?