Autonomie hervormde gemeente is beperkt

In het Nederlands Dagblad van woensdag 7 januari reageerde dr. De Vos op mijn artikel 'Arrest Hoge Raad raakt ook gemeenten die niet meegaan met PKN' (ND 3 januari 2004). Dr. De Vos presenteert zijn bijdrage als een 'aanvulling met enkele typische hervormde referentiekaders'. Het stuk zet naar mijn oordeel de lezer volstrekt op het verkeerde been. Het vormt de reden dat ik hierbij kort reageer. Ik spitste mijn bijdrage immers reeds toe op de situatie binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.
Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest, ook wat de rechtspositie betreft van de vrij-beheergemeenten. Ik schreef: 'De gemeenten zijn gebonden aan de regels die de kerk - let wel, het gaat hier om de Nederlandse Hervormde Kerk! - zelf op basis van art. 2:2 BW heeft uitgevaardigd'. En even verder: 'Indien de kerkorde zelf een uitzonderingssituatie heeft gecreëerd, kan het kerkverband (lees: de generale synode) daar te allen tijde op terugkomen'.Ik schreef voorts: 'Daarmee verwerpt de Hoge Raad het standpunt van de gemeenten, dat zij in vermogensrechtelijk opzicht (wat betreft het beheer va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?