Assimilatie

Weinig Nederlanders - genoegzaam geïntegreerd of niet - zullen geneigd zijn de uitstraling van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) in verband te brengen met wankelmoedigheid. Vasthoudend verdedigde zij de afgelopen weken haar granieten voornemen 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten.
Het verzet ertegen verstomde even snel als het opkwam. Zelfs de aanvankelijk stoere wethouderstaal vanuit Friesland wordt niet meer gehoord, nu gebleken is dat verdere obstructie tegen het Haagse beleid geld gaat kosten.Enkele nieuwe acties uit haar koker om korte metten te maken met de integratieproblematiek echter doen vermoeden dat de minister wat al te overmoedig is geworden. Het betreft haar plan om een soort integratiemeter voor allochtone medeburgers te introduceren en haar voornemen om inburgeringsexamens te gaan afnemen in het land van herkomst. Dat laatste plan heeft ze laten toetsen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?