Armoede

Nederland is een rijk land. En toch is er armoede. Al gaat het hierbij dan om relatieve armoede - anders dan in bijvoorbeeld Oost-Europa, Afrika of Latijns-Amerika - schrijnend is het wel. Volgens de Armoedemonitor 2003 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) moet een op de tien huishoudens zien rond te komen van een laag inkomen. Voor een substantieel deel van deze huishoudens heeft dit akelige gevolgen. Een week per jaar op vakantie gaan is te duur. Versleten meubels kunnen niet worden vervangen. Nieuwe kleren kopen zit er niet in. Het huis kan niet goed worden verwarmd. Men eet niet vaker dan drie keer per week een warme maaltijd met vlees, kip of vis, en het te eten vragen van familie of vrienden is al helemaal een onmogelijkheid.
Niet zelden heeft deze situatie te maken met een verkeerd uitgavenpatroon in het verleden. Maar het komt ook voor dat men chronisch ziek is of dat men geen recht heeft op volledige AOW en pensioen.Het is te verwachten dat de armoede de komende jaren zal toenemen. Het aantal werklozen stijgt en de lonen en uitkeringen zijn de komende twee jaar bijna bevroren. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de tv-spotjes waarin geldschieters klanten lokken met een nieuwe keuken en een mooie vakantie, zullen worden verboden.In dit licht was het niet verbazingwekkend dat de oppositie dinsdag premier Balke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?