Arbeidsconflict

Het dagblad Trouw berichtte gisteren over een arbeidsconflict tussen onze krant en een van haar redactieleden. Het gaat om een fotograaf die zich in 2002 heeft aangesloten bij een evangelische gemeente. Hij is daardoor in strijd gekomen met zijn handtekening onder zijn arbeidsovereenkomst.

Die bepaalt namelijk dat redacteuren van deze krant - en fotografen behoren daar krachtens de CAO voor dagbladjournalisten toe - de gereformeerde belijdenisgeschriften dienen te onderschrijven. Om die reden hebben wij ontslag voor de betrokken collega aangevraagd. Een overweging daarbij was mede, dat het maken van een uitzondering een precedent zou scheppen. Daarmee zou het voeren van een consequent personeelsbeleid in de toekomst ernstig worden bemoeilijkt. Vorig jaar heeft de betrokken collega dit voorgenomen ontslag aangevochten bij de Commissie Gelijke Behandeling. De CGB stelde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?