AOW

Het Centraal Planbureau (CPB) is nooit te beroerd een knuppel in het hoenderhok te gooien. De jongste stok die het pluimvee deze week op stang heeft gejaagd, is het ter discussie stellen van de AOW als een uitkering voor iedereen. Veel ouderen hebben het goed. Waarom zouden we dan als samenleving alle 65-plussers ondersteunen?
De fracties in de Tweede Kamer en minister Brinkhorst (EZ) hebben meteen 'nee' gezegd. Uit politiek-strategisch oogpunt is dat begrijpelijk: wie aan de Algemene Ouderdomswet komt, pleegt politieke zelfmoord.Tegelijk is met struisvogelpolitiek niemand gediend; ingrepen in de AOW zijn onontkoombaar. Door de vergrijzing moeten minder werkenden meer ouderen helpen onderhouden, gepensioneerden die ook nog ouder worden dan leeftijdgenoten in het verleden.Om de solidariteit tussen ouderen en jongeren én tussen hoge en lage inkomens recht te doen, moeten de lasten van de vergrijzing vroeg of laat bete …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?