Antwoord op de belangrijkste levensvragen

Afwachten of verwachten. De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief
Dr. K. van der Zwaag. Uitg. Groen, Heerenveen 2003. 1098 blz., geb., E De kop hierboven is ontleend aan de fundamentele uitspraak die dr. K. van der Zwaag aan het eind van zijn werk neerschrijft. ,,De klassieke gereformeerde traditie is naar onze mening nog steeds springlevend en geeft een actueel antwoord op de belangrijkste levensvragen: hoe vind ik een rechtvaardig God en hoe komt de ziel tot haar eeuwige zaligheid?''Luther zocht, blijkens de verhalen die daaromtrent gaan, een genadig God. Van der Zwaag formuleert wat anders. Hij zal zeker hetzelfde bedoelen. Zijn werk gaat uit van de overe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?