Amerikanen zoeken naar steun in Irak

Terwijl een zelfmoordaanslag in het noorden van Irak een dertigtal Amerikaanse militairen verwondde - gelukkig niet levensgevaarlijk -, maakte de Japanse regering bekend dat ze duizend soldaten naar Irak zal sturen. De relatie tussen het één en het ander is gemakkelijk te leggen. De Amerikaanse commandant in Irak, generaal Ricardo-Sanchez, voorspelde dezer dagen dat, naarmate de soevereiniteitsoverdracht van komende zomer nadert, de vijanden hun terreur zullen opvoeren. Welnu, duidelijk is dat de Verenigde Staten met het oog daarop niet alleen het 'Irakiseren' van hun verdediging had nodig hebben, maar ook het internationaliseren ervan.
Eerst dat 'Irakiseren', wat doelt op het geleidelijk overdragen van zowel politieke als militaire en politionele bevoegdheden aan de Iraki's zelf. Duidelijk is dat het meeste verzet tegen de Amerikaanse bezetting uit de hoek van de Iraakse soennieten komt. Terwijl het in het Koerdische noorden en sji'itische zuiden relatief rustig is, lukt het de naar schatting 5000 terroristen kennelijk goed onder de soennitische bevolkingsgroep op z'n minst een schuilplaats te vinden.Voorrechten kwijtDat de soennieten het meest voor de toekomst vrezen, is logisch. Onder Saddam Hussein namen zij een onevenred …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?