Ambtsbericht

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van 'individuele ambtsberichten'. Met dit wat droog aandoende jargon kunnen levens gemoeid zijn. Op basis van een ambtsbericht wordt het vluchtverhaal van een asielzoeker getoetst op feiten en omstandigheden.
Het is veelal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die om een dergelijk onderzoek vraagt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert dat onderzoek uit. Dat departement heeft in eigen huis en via de ambassades de deskundigheid om een verhaal van een asielzoeker op waarde te schatten. Bij de rechter, ook de hoogste instantie in dit geval, de Raad van State, gelden deze ambtsberichten als een deskundigenrapport waaraan niet getwijfeld hoeft te worden. De werkelijkheid is soms minder fraai dan wordt voorgesteld. Krap een jaar geleden botste een Kamermeerderheid met minister Verdonk, di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?