Ambt en gemeente: nivellering is nodig

In de discussie over een knellende gereformeerde ambtsleer kunnen inzichten uit de organisatiekunde van pas komen. Te vaak gaat een te groot deel van de energie op aan frustratie en moedeloosheid, terwijl het erom moet gaan de gemeente te bouwen, het geloof uit te dragen en te verankeren.
In de discussie over de gereformeerde ambtsleer op deze pagina zijn knelpunten genoemd, analyses gemaakt en praktische oplossingen aangereikt. In de gereformeerde kerken geldt een kerkorde die voorschrijft hoe de kerk moet worden ingericht en moet functioneren. Prof. M. te Velde schrijft in zijn bijdrage van 15 december dat het hier gaat om een aantal hoofdregels die je niet zomaar aan de kant mag schuiven. Maar de regels nog eens lezende, kun je niet anders concluderen dan dat ze nogal gedetailleerd zijn, knellend en soms ver van de praktijk. Zo schrijft artikel 36 van de kerkorde die in de G …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?