Als 'open bonder' blij met de honderdjarige

'Ben jij een bonder?', wordt mij regelmatig met een ondertoon van verbazing gevraagd. Ik antwoord dan volmondig 'ja', maar zeg er dan wel vaak bij: 'ik ben een &243;pen bonder, en van dat soort zijn er altijd nog te weinig'.
Van de honderd jaar dat de Gereformeerde Bond nu bestaat, heb ik er veertig bewust meebeleefd. Ik lees al vanaf mijn tienerleeftijd zijn blad De Waarheidsvriend. Ik heb menselijkerwijs mijn geloof en mijn roeping tot predikant te danken aan het feit dat mijn ouders voortrekkers waren van een kleine Gereformeerde-Bondsgroep, die in de jaren zestig toestemming vroeg aan de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Hengelo (O) om onder zijn toezicht avonddiensten te organiseren waar Gereformeerde-Bondspredikanten voorgingen. De christelijk-gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?