Als je in de schoenen van de Turken staat

Over zo'n dag of tien moeten de onderhandelingen van de Europese Unie met Turkije beginnen. Met het oog daarop wordt in West-Europa, zeker na de mislukte introductie van de Europese grondwet, eenzijdig de nadruk gelegd op de risico's van Turkse toetreding tot de EU. Daarom is het gewenst dat er nu ook een staatsman opstaat met een pleidooi v&243;&243;r aansluiting. De zaak is actueel. Uit peilingen blijkt dat slechts 35 procent van de burgers in de EU de Turken zou willen toelaten. Dat gegeven kan politici ertoe verleiden meer op kiezersgunst te letten dan een eerlijke afweging te maken van de v&243;&243;rs en tegens.
Laten we voor de verandering eens proberen onszelf in de positie van de Turken te verplaatsen. Vanouds helpen zij als prominent lid van de NAVO mee de veiligheid van de westerse wereld te beschermen. Hun land vormt een buffer in de richting van Balkan, Oeral en Midden-Oosten. Sinds 1963, toen Turkije een associatieverdrag sloot met wat toen de Europese Economische Gemeenschap heette, proberen zij Europa binnen te komen. In 1987 werd een formeel verzoek ingediend om volledig lid van de EU te mogen worden.Pas vijftien jaar later werd beloofd dat in december 2004 inderdaad een datum zou worden ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?