Alle mensen geloven, maar wat zegt dat?

Het is altijd een genoegen naar minister Donner te luisteren. Dat kun je niet van iedere politicus zeggen. Donner is ook in staat iets op papier te zetten wat het overdenken waard is.
Zo heeft hij onlangs zijn opvatting over samenleving en politiek kort als volgt onder woorden gebracht: ,,Zonder geloof is duurzaam samenleven niet mogelijk, zonder religie gaat het niet goed''. Wat bedoelt Donner met die woorden? Ik beperk mij tot één onderdeel. Donner vindt dat alle mensen geloven. Ook de ontkenning van de atheïst dat hij gelooft, berust op geloof. De zekerheid dat het leven geen zin heeft, is evenzeer een kwestie van geloof als de zekerheid dat het leven wél zin heeft. Geen van beide opvattingen kan de eigen juistheid bewijzen, aldus Donner. Daarom is er in beide gevalle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?