Afrikaans in de branding

Taal en politieke oriëntatie zijn in Zuid-Afrika lange tijd nauw met elkaar verbonden geweest. In de jaren van de apartheid, van 1948 tot 1990, hadden de Afrikaners met hun Nasionale Party het voor het zeggen. Hun identiteit werd vooral door hun taal, het Afrikaans, bepaald. In de praktijk betekende dit dat een zeer groot deel van de Afrikaanstaligen, de mensen van gemengde afkomst, van het Afrikanerschap waren uitgesloten. Pogingen van schrijvers als Jan Rabie, Van Wyk Louw en Abraham de Vries om hierin verandering te brengen, hadden niet het gewenste resultaat. Zelfs de uitspraak van de huidige president Thabo Mbeki in Senegal, in 1987 bij de ontmoeting met Afrikaner intellectuelen - 'Ek is 'n Afrikaner' - leidde eerder tot verwarring dan tot klaarheid.
In september van dit jaar deed de Afrikaanstalige krant Die Burger een kloeke poging om de Gordiaanse knoop van taal en volksidentiteit door te hakken. Het woord Afrikaner zal voortaan voor blanke Afrikaanstaligen gelden, terwijl Afrikaanses alle mensen die Afrikaans spreken omvat, ongeacht kleur of achtergrond. Op het eerste gezicht is dit een geforceerde oplossing, omdat 'Afrikaanse' in de eerste plaats naar een vrouw verwijst. Maar tot veler verwondering werkt de nieuwe naamgeving wel degelijk. Voor Die Burger is deze kwestie van levensbelang. De helft van de lezers aan de Kaap is van gemen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?