Afrika

Westerse christenen willen nog wel eens met enige jaloezie naar hun geloofsgenoten in Afrika kijken. Want terwijl het christelijk geloof in Europa nauwelijks meer toekomst lijkt te hebben, laten kerken en christelijke gemeenschappen op het Afrikaanse continent het spiegelbeeld daarvan zien. Ze bloeien en groeien en het enthousiasme van hun leden is aanstekelijk. En, zo heet het dan, daar kunnen we veel van leren.
Tegen die achtergrond is het tamelijk ontnuchterend vandaag op pagina 11 van deze krant te lezen, dat vooraanstaande Afrikaanse christenen daar zelf wat anders tegen aankijken. Het continent, waarvan bijna de helft van de inwoners (380 miljoen mensen) zegt christen te zijn, lijdt onder grootscheepse armoede, epidemieën, etnisch geweld, machtsmisbruik en ander onrecht. Moreel, sociaal, politiek en economisch bevindt Afrika zich in een neerwaartse spiraal. En de betrokken christenen trekken zich dat aan. Ze wijzen daarbij niet beschuldigend naar anderen, maar onderzoeken zichzelf: Zijn dit nu de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?