Afluisteren

Sinds de aanslag op de Twin Towers en het Pentagon is de Amerikaanse belangstelling voor het doen en laten van mogelijke terroristen enorm toegenomen. Laatste wapenfeit is het aanscherpen van een omstreden wet, die het afluisteren van terreurverdachten vergemakkelijkt. In de praktijk komt het erop neer, dat alle dataverkeer in de VS zelf en alle internationale dataverkeer dat via de VS loopt zonder meer mag worden 'gescreend'.
Schokkend is dat nieuws vooral in juridische zin. In een rechtsstaat houdt de overheid in diverse opzichten afstand tot de burgers. Pas als er sprake is van een reële verdenking, mag zij in een concreet geval een inbreuk maken op bepaalde rechten. In beginsel is daarvoor het fiat van de officier van Justitie of de rechter-commissaris nodig. Niets van dat al in de VS in de strijd tegen het terrorisme. Wat nu? Ongetwijfeld zal de laatste Amerikaanse stap in de strijd tegen het internationale terrorisme in Europa op verzet stuiten. Dat gebeurde bij voorgaande stappen ook. Het zou vreemd zijn, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?