Afgedaan

Met enige regelmaat zijn in vanouds gereformeerde kringen geluiden te vernemen dat kerkleden moeite hebben met de voorlezing van de Tien Geboden in de zondagse eredienst. Ook Psalm 119, een lofzang op de wet van God, schijnt bij sommigen weinig populair te zijn.
De achtergrond van deze aversie laat zich raden: de wet hoort bij de tijd van het Oude Testament, waarin men meende God te kunnen dienen door een nauwgezet nakomen van de verplichtingen van de wet. Maar wie zijn leven aan Jezus heeft gegeven, leeft van genade en heeft geen wet meer nodig. Zo ongeveer luidt dan de redenering. Men zou zeggen: Kan het Bijbelser? Jawel, dat kan. Wat zich in dit soort visies vooral wreekt, is de gedachte dat het Oude Testament heeft afgedaan. Die opvatting heeft oude papieren in de christelijke kerk. De door de vroegchristelijke kerk als ketter veroordeelde Marc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?