Adam niet geleerd, Christus niet begeerd

Aanhakend bij het manifest van acht verontruste vrijgemaakte predikanten, gaat Hans Reinders in op een van hun punten van zorg: het Schriftgezag. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) dreigen de ontwikkeling van de synodaal-gereformeerden over te doen. Voor bevindelijken een baken in zee.
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben acht predikanten hun verontruste boodschap geplaatst op hun www.gereformeerdblijven.nl. Zij zien allerlei zaken die voorheen grote zekerheid hadden, wegsmelten als sneeuw voor de zon. Op een van deze punten wil ik verder doorborduren: het Schriftgezag.Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is de discussie over de aard van het Schriftgezag in alle hevigheid losgebarsten. Op het discussieforum van de website www.gkv.nl wordt de discussie die speelde in de Gereformeerde Kerken (synodaal), dunnetjes overgedaan. Bij het verhaal van de schepp …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?