Achterhaalde karikatuur

Tot tweemaal toe lees ik in het Nederlands Dagblad van 3 maart een stuk dat mij verontrust. Vanwege de stemmingmakerij die eruit spreekt. Allereerst de samenvatting van het artikel van dr. C.A. van der Sluijs over het feit dat Ouweneel 'dopers' zou zijn. Dat is een oud verwijt, dat mensen van evangelischen huize vaak treft.
Dopers is het wanneer de Geest wordt losgemaakt van het Woord, en wanneer het Woord ondergeschikt wordt gemaakt aan de Geest. Dat heb ik bij Ouweneel nog nooit bespeurd.Dat er tendensen zijn in de huidige belevingscultuur van de evangelische zusters en broeders, waarbij de persoonlijke beleving wel een erg dominante rol krijgt, wil ik niet ontkennen. Maar een verstarring zoals Van der Sluijs voorstaat, waarbij de Geest gebonden wordt aan het Woord, en waar van een zelfstandige werking in een gelovig mens door de Geest nauwelijks sprake kan zijn, is ook onschriftuurlijk.De Geest werkt volgens d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?