Acceptatie gewetensbezwaar trouwambtenaar gaat te ver

Een notaris moet meer dan eens meewerken aan handelingen die niet met zijn levensovertuiging stroken. Toch zal hij zich niet beroepen op gewetensbezwaren bij een homohuwelijk.
Sinds 1991 ben ik notaris. In die hoedanigheid verleen ik regelmatig mijn ambtelijke medewerking aan handelingen die naar mijn christelijke overtuiging op gespannen voet met de Bijbel staan. Artikel 21 van de wet op het Notarisambt vermeldt dat voor een notaris een ministerieplicht (een plicht om zijn dienst te verlenen) geldt voor werkzaamheden die de wet hem opdraagt. De notaris treedt niet (dan bij hoge uitzondering) in de belangenafweging van partijen, van hem wordt niet gevraagd wat hij vindt van de keuzes die partijen hebben gemaakt: de keus om een bepaald huis te kopen, een huwelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?