Abortus

Paul Schnabel was er vorig weekend in de NRC helder over. Over abortus valt echt niets nieuws te melden, stelde de SCP-directeur naar aanleiding van een recent proefschrift uit Nijmegen. Daarin worden de ontwikkelingen ten aanzien van de abortuswetgeving in 32 Europese landen onder de loep gehouden.

En wat blijkt? Abortus is geen actueel onderwerp meer, moet Schnabel constateren. De meeste landen kennen een liberaal beleid, waardoor abortus onder voorwaarden is toegestaan. In sommige landen wordt nog een poging gedaan de regels wat aan te scherpen, maar meestal haalt dat niets uit. Zelfs een kabinet met twee christelijke partijen bleek in Nederland niet in staat iets aan de abortuswetgeving te veranderen. Toch haalde abortus de afgelopen week opnieuw de kranten. Allereerst via het debat of pasgeborenen met een open ruggetje wel pijn voelen. En vervolgens via het bizarre pleidooi om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?