Aanvallend beleid - meer resultaat

Meet een degelijk financieel beleid legt het kabinet het accent op de verdediging. Een aanvallender beleid leidt sneller tot resultaat.
Op de wankele internationale economie heeft de Miljoenennota 2006 geen invloed. Het kabinet moet kiezen voor elementen die we wel in eigen hand hebben om sneller economisch herstel te scoren. Met een financieringstekort van 1,8 procent kiest minister Zalm van financiën voor een erg veilige marge binnen de EU-afspraken. Een half procent extra tekort biedt ruimte voor zo'n 2,5 miljard euro extra uitgaven voor investeringen en voor wat meer durf.Het kabinet houdt koers waar het gaat om de arbeidsparticipatie. Versobering van WAO en WW, de levensloopregeling en de Wet Werk en bijstand prikkelen om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?