Aan losse natuurgebiedjes heeft niemand iets

Een netwerk staat of valt bij verbindingen. Geen spoornetwerk zonder rails van station naar station, geen wereldwijd web zonder een stelsel van glasvezelkabels. Dat geldt ook voor het natuurnetwerk waar het kabinet zich hard voor maakt: de ecologische hoofdstructuur.
Zonder zones die gebieden onderling verbinden, geen natuur die op eigen kracht kan voortbestaan.Staatsbosbeheer verwacht van de Tweede Kamer dat ze dit basisprincipe van de ecologische hoofdstructuur overeind houdt bij de stemming over het amendement waarin wordt voorgesteld het budget voor robuuste verbindingszones over te hevelen naar de landinrichting.De natuur in Nederland kan niet behouden worden door het alleen maar instellen van natuurreservaten, waarbuiten de mens vrij zijn gang kan gaan. Dergelijke natuureilandjes worden continu bedreigd door (milieu-)invloeden van buiten af en het ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?