A. Janse en de Indonesische kwestie

In zijn boek Gezag is gezag van dr. H. Smit over de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie geeft de schrijver nogal wat aandacht aan de bekende A. Janse uit Biggekerke. Van Janse is bekend dat hij in de Tweede Wereldoorlog de gereformeerde broederschap voorhield dat we ons aan de Duitse overheid hadden te onderwerpen.
Alle functies die tot het gezag behoren, waren overgenomen door de Duitsers, tot het innen van belasting toe. Welnu, dan hadden wij op grond van Romeinen 13 de Duitsers als onze overheid te gehoorzamen. Janse had zelfs goede woorden over voor de rol van Hitler. De oorlog moest nu eenmaal door de Duitsers met de nodige hardheid gevoerd worden. Dienst nemen aan het Oostfront (strijd tegen het communisme!) kon zeker de Duits-Europese zaak dienen. Ja, Hitler vocht voor het behoud en de vrede van het zich vormende Europa. We staan nu verbaasd te kijken dat een zo diepborend christelijk schrijver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?