Zachtmoedigheid

In Nederland en België kennen wij de scheiding van kerk en staat: de staat heeft geen geestelijke macht en de kerk geen wereldlijke macht.

Er is geen sprake van een theocratie of van caesaropapisme. Toch heeft de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, eens gezegd dat in zijn land deze scheiding minder absoluut is dan wordt gedacht. België kent officiële godsdiensten en de geestelijken worden door de staat gesubsidieerd. En wat betreft de kerk als interne organisatie stelde Van Rompuy vast dat die nog te veel de structuren van het vroegere machtsapparaat kent: teveel macht, te weinig caritas. Ook in dit opzicht zijn kerk en staat minder gescheiden dan gewenst. In de kerk is er evenzeer te veel politiek reali …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?