Worstelen met het onvolkomene

De organisatie van de Verenigde Naties kent drie pijlers: vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en mensenrechten. Het gaat me nu om die laatste pijler.

Om de mensenrechten te beschermen, functioneert sinds 2006 een Mensenrechtenraad. In die Raad nemen 47 vanuit de Algemene Vergadering gekozen landen zitting. Ze zijn verdeeld in regionale blokken, waarbij Afrika en Azië elk dertien plaatsen toebedeeld krijgen, de Amerikas acht, West-Europa zeven en Oost-Europa zes. In de oprichtingsresolutie van de Raad staat dat het nagaan of staten zich al dan niet aan de afspraken houden, plaatsvindt op basis van algemene geldigheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Politieke subjectiviteit en selectiviteit zijn dus uit den boze. Die nadruk is begri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?