Wilders geheim

Het meest verbazingwekkende aan het opstappen eerder deze week van Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven uit de PVV-fractie was niet zozeer dat opstappen zelf, en ook niet het moment dat zij daar in alle meedogenloosheid voor hadden gekozen, maar het feit dat zij het zo lang in die fractie hebben uitgehouden. Uit hun verklaringen blijkt dat zij gedacht hebben dat ze binnen de PVV in een open, democratische ruimte terecht zouden komen en daar alle ruimte voor hun eigen inbreng zouden hebben. Dat Geert Wilders, gesecondeerd door het kleine groepje oude getrouwen dat vooral uit Martin Bosma en Fleur Agema bestaat, hun ruimte zou geven, geïnteresseerd in hun mening zou zijn en alles intern zou bespreken. Dat was niet het geval gebleken, en met een bijtende verongelijktheid hebben zij aan hun teleurstelling lucht gegeven.

Sinds 2005 is bekend dat Wilders helemaal niet op deze manier opereert. Er is er maar één de baas, en de anderen zijn er om zijn opdrachten loyaal uit te voeren. Met de media moeten zij zich al helemaal niet inlaten, want daar zeggen ze alleen maar domme dingen en trappen ze in rattige vragen die journalisten stellen om verdeeldheid bloot te leggen of te zaaien. Wilders bepaalt de themas en de koers, Bosma kiest er de woorden en oneliners bij, en de anderen hebben te volgen. Waarom willen mensen desondanks (ondanks het feit dus dat ze dit alles al jaren kunnen weten), toch voor Wilders …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?