Verbaaltje: stilte

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Is stilte een onomatopee? Dat is de stijlfiguur die via klanknabootsing een woord maakt. Knisperen en miauwen zijn voorbeelden: vorm en inhoud vallen samen. Net als bij koekoek en oehoe. Maar kun je stilte verwoorden? Je kunt met ‘ssttt’ stilte afdwingen. Of je ziel tot stilte manen, zoals David in Psalm 131 doet, en openstaan voor God. Vaak hoor je de stilte pas als het laatste geluid wegsterft. Wanneer de verwarming uitgaat of de koelkast stopt met brommen. Martinus Nijhoff verwoordt dat in Het uur U prachtig: ’ja dat zijn gestrekte pas / naarmate hij verder liep / steeds dieper stilte schie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?