Verbaaltje: Individu

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Individu en atoom betekenen precies hetzelfde. In-dividu komt uit het Latijn, a-toom uit het Grieks; beide staan voor on-deelbaar. Een atoom is (althans dat dacht men toen het woord aan dit deeltje werd gegeven) niet meer te verdelen in afzonderlijke elementen. Het atomisme, zowel politiek als filosofisch, neemt zijn uitgangspunt in het individu. Filosofisch is het uitgewerkt door wijsgeren als Democritus en Lucretius, die denkend vanuit het atoom een materialistisch wereldbeeld hadden. Politiek neemt het atomisme de zelfbeschikking van het individu als uitgangspunt. Ondeelbaar is de grondbete …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?