...Van generatie op generatie...

De kop boven deze column is een Bijbelse uitdrukking. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij alleen nog bekend is bij mensen die enigszins met de Bijbel vertrouwd zijn.

Komende zaterdag zal Psalm 90 wellicht weer thuis en in kerkdiensten gelezen en gezongen worden: Here, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. We zijn als mensen geen losse individuen, die uit de lucht zijn komen vallen en vervolgens al netwerkend zich met andere mensen in verbinding stellen; we leven tussen de generaties, we maken deel uit van een geschiedenis. En dat we dat geschiedenis noemen is niet maar een menselijke constructie, het hangt wezenlijk samen met de Bijbelse boodschap dat God ons heeft gezocht toen wij bevend voor Hem vluchtten en in Christus met zic …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?