Tolerantie in Indonesië op terugtocht

Is de islam tolerant of niet? Staat de Koran haaks op de liberale democratie of niet?

Koning Fahd van Saudi-Arabië is duidelijk: Het democratische systeem zoals dat over het algemeen wordt toegepast, hoort niet bij de volken in deze regio. Maar andere moslimleiders weerspreken Fahd. Ze wijzen op Turkije en Indonesië, twee overwegend islamitische landen waar tolerantie wel degelijk samengaat met onderwerping aan Allah en diens profeet Mohammed. En westerse leiders zijn daarmee maar wat blij. Zo kunnen ze blijven hopen dat wat de Arabische Lente heet niet zal uitlopen op moslimfundamentalisme, maar op politieke en religieuze verdraagzaamheid. Nietwaar? Turkije kan in princ …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?