Taaltekens: Bimmel, bammel, bommel taaltekens

Hoe werkt taal in het menselijk brein? Horen we aparte letters, aparte lettergrepen, complete woorden?

Volgens de Franse taalkundige Jacques Mehler worden woorden herkend door ze in lettergrepen te verdelen. Hij baseerde zijn mening op een experiment dat hij rond 1980 in Parijs deed. Proefpersonen luisterden naar een stroom losse woorden en moesten op een knopje drukken als ze een klankcombinatie hoorden waarvan vooraf was verteld dat ze daarop moesten letten, zoals op ba of bal. Wat bleek? Als in de stroom de woorden balance en balcon te horen waren, bleek dat de mensen eerder ba herkenden bij balance dan bij balcon, en omgekeerd als ze op bal moesten letten. Dat is logisch als je ervan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?