Roomse charmes

Voor charmes ben ik wel gevoelig, zeker als het om kerkelijke relaties gaat. Op diverse manieren heeft de Rooms-Katholieke Kerk in de afgelopen tijd verschijnselen getoond die kunnen worden uitgelegd als avances naar de protestantse kerken. Hoe gaan we daarop reageren?

Het meest opvallende gebaar is natuurlijk het optreden van de nieuwe paus, Franciscus I. Hij komt op voor mensen en maakt het kerkelijk instituut daaraan ondergeschikt. Dat doet overigens niets af aan de initiatieven van zijn voorganger, die opkwam voor God, en daarmee veel protestantse gelovigen heeft behaagd. Het schept herkenning en verbondenheid. Een minder in het oog lopende, maar toch opvallende poging is de manier waarop de rooms-katholieke theoloog Hendro Munsterman in het ND van 29 oktober probeert uit te leggen dat er op het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig een oms …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?