Rafelranden

Vaak kom ik op donderdagavond thuis met een zwaar hoofd. Tegen hoofdpijn aan. Het duurde even voordat ik in de gaten kreeg waar het nou door kwam. Op donderdag vinden altijd de zorgvergaderingen plaats. Of in het kader van passend onderwijs gezegd, de ondersteuningsvergaderingen. We vergaderen dan intensief over indringende zaken. Leerlingzaken. Ik moet het anders formuleren: we vergaderen intensief met betrokken collegas over zorgleerlingen. Er zit dan een heel team van expertise bij elkaar, de leerlingcoaches onder- en bovenbouw, de orthopedagoge en de schoolmaatschappelijk werker. En natuurlijk ook de locatieleider en ikzelf als zorgcoördinator.

Werken in het praktijkonderwijs lijkt soms een verhaal met alleen maar successen: ik werk met bevlogen collegas die veel voor hun leerlingen overhebben en creatief op zoek zijn naar werkbare oplossingen. Maar op de donderdagen dat ik zorgoverleg heb, word ik geconfronteerd met een lange lijst van deprimerende situaties waar leerlingen in verkeren. Helaas zelfs een volglijst: complexe situaties die elke drie weken langs komen om te bespreken: wat is de stand van zaken, wat is er afgesproken, wat is er gebeurd, is er vooruitgang. Een leerling die uit huis geplaatst wordt bijvoorbeeld, …
Dit is 21% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?