Persoonlijke relatie met God

Waarom zou het altijd het één of het ander moeten zijn? Vroeger werd waarschijnlijk vooral in gereformeerde kring eenzijdige nadruk gelegd op verstand en objectieve waarheden. Maar tegenwoordig bewegen veel gelovigen en christelijke gemeenten zich even eenzijdig richting gevoel en subjectieve ervaring.

Die reactiebeweging zal ook wel te maken hebben met de postmoderne geest van de tijd. Waarschuwingen zijn dan zinvol. Ook daarin kun je echter weer doorslaan. Mij trof in dat verband een predikant die het onlangs in deze krant had over al die vermoeiende dingen van een persoonlijke relatie met God, Jezus in je hart hebben, genezingen, bevrijdingspastoraat... Hoezo vermoeiend: een persoonlijke relatie met God? De apostel Johannes schrijft dat hij het Woord verkondigt dat leven is: Wij hebben het gezien en getuigen ervan (...) opdat ook u met de Vader en zijn zoon Jezus Christus verbonden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?