Olympisch gemoraliseer

Voor een ethicus als ik vormen grote sportevenementen als de Olympische Spelen altijd weer een verzoeking. Zij roepen de moralist in je wakker.

Natuurlijk ben je als ethicus meer dan gemiddeld gevoelig voor het onrecht waarmee dit festijn gepaard gaat. In de Russische schijndemocratie gebeurt alles ter meerdere eer en glorie van patriarch Putin en vadertje staat. Zelfs koning Willem-Alexander en premier Rutte ontkomen niet aan symbolisch huldebetoon. Intussen is die schijndemocratie in allerlei opzichten ronduit dictatoriaal. Rechten van minderheden worden met voeten getreden. Achter het al te dunne gordijn van beschaving gebruikt de staat grof geweld tegen dissidenten. Homos botsen op legale discriminatie. Gewone mensen brengen g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?