Niet alleen ijle politieke lucht

Bij de stemmingen vorige week donderdagavond in de Tweede Kamer, stond een motie op de stemmingslijst die het Tweede Kamerleden verbood lid te zijn van een raad van toezicht bij een hoger onderwijsinstelling. Het idee van indiener Jasper van Dijk van de SP was dat dit belangenverstrengeling op zou kunnen leveren. Wat een onzin. Kamerleden moeten te allen tijde onafhankelijke besluiten nemen, welke belangen ze ook hebben.

Als je lid wordt van de Tweede Kamer moet je een eed (of belofte) afleggen. Centraal daarin staat dat je zweert het ambt onafhankelijk in te vullen. Letterlijk staat er: Ik zweer, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. De essentie is dat een Kamerlid zich nooit mag laten omkopen. Op welke wijze dan ook. Er is alle reden voor deze eed af te blijven leggen. Wie bedenkt wat voor corruptieschandalen er zijn in de wereld, begrijpt dat zon eed geen overbodige luxe is. Want wie de eed heeft afgelegd, kan daaro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?