Na Syrië is optimisme domheid

In de periode dat ik als freelancer actief was bij Christen Vandaag, voorloper van CV.Koers, nu De Nieuwe Koers, vroegen wij niet-gelovige bekende Nederlanders eens naar hun visie op de oorsprong van het kwaad.

Een altijd actueel onderwerp toch? Geen mens kan er omheen. Het kwade grijnst je overal aan: in je dagblad, van het televisiejournaal, in je buurt, je eigen kerk, je eigen leven. Overal. En, dachten wij, om het kwaad effectief te kunnen bestrijden, moet je weten waar het uiteindelijk vandaan komt. Het project mislukte. Dat kwam vooral omdat er weinig animo bestond zich over juist deze kwestie uit te laten. Het blijft gissen, maar het leek er een beetje op dat men het moeilijk vond de diepste oorzaak van het kwaad een belangrijke plaats in het eigen denken te geven. Toch was er in zekere …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?