Lieve Monica: Adresseren

Mijn man en ik krijgen geregeld post waarop we geadresseerd zijn als G. Jansen. Volgens mij is dat onbeleefd. Ben ik ouderwets?

Lieve geadresseerde, Op basis van deze korte tekst voel ik mij niet capabel om het laatste gedeelte van uw vraag te beantwoorden. Ik zal mij daarom beperken tot het gedeelte over het adresseren van post. Wanneer een brief gericht is aan een persoon, dient de naam van deze persoon voorafgegaan te worden door De heer of Mevrouw, dus De heer G. Jansen of Mevrouw A. Pieterse. Afkortingen worden als onbeleefd ervaren. De aanspreekvorm Mejuffrouw is al lang geleden in onbruik geraakt. Weet de afzender niet of de geadresseerde een man of een vrouw is, dan kan men kiezen voor de aanhef De he …
Dit is 26% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?