Leve het cliché!

Op 12 oktober jongstleden is de uitgave van de nieuwe Friese vertaling van de Heidelbergse Catechismus gepresenteerd. Als voorzitter van het Deputaatschap Fryske Earetsjinsten mocht ik de eerste exemplaren overhandigen aan prof. H. van den Belt en prof. C. van der Kooi.

Fries is de taal waar ik in denk en voel. Als ik de Catechismus in het Nederlands lees, denk ik: Had ik dat maar in het Fries geleerd. De Catechismus gaat over zaken van het hart; had ik die ook maar geleerd met de taal van mijn hart. Zoiets heb ik ook bij de presentatie gezegd. Daarmee heb ik impliciet de hoop uitgesproken dat jongeren in Friesland zich de leer van de kerk voortaan eigen mogen maken in de taal waarin ze denken en voelen. Ik vrees echter dat dat ijdele hoop is. Niet alleen omdat veel catecheten in Friesland die taal niet machtig zijn, maar ook omdat de tijd dat de Catec …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?