Kruimeldief: Kwaad heeft altijd een auteur

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’

Jesaja 53 vers 5 NBG

Johannes de Doper zegt tegen Farizeeën en Sadduceeën: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? (Matteüs 3 vers 7 NBG). En: ‘De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.’ Graan en kaf staan voor mensen.

In Romeinen 1 vers 18 schrijft Paulus: ‘… en vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en het onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarhe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?