Kerk in de storm

Breed in onze samenleving heerst er onder de bevolking onbehagen en onzekerheid. Een en ander lijkt samen te hangen met een opeenstapeling van verschillende crises.

Wij hebben niet alleen te maken met zware economische tegenspoed, maar ook met grote politieke instabiliteit. Mensen maken zich oprecht zorgen over hun baan, hun koopkracht en de kwaliteit van onze parlementaire democratie. Tot overmaat van ramp vormt ook het kerkelijk erf geen stormvrije zone. Integendeel moeten wij helaas constateren en dat geldt met name dan mijn eigen Rooms-Katholieke Kerk. Velen hebben in het recente verleden de geloofsgemeenschap vaarwel gezegd. Voor hen is de kerk vaak een hopeloos verouderd instituut met opvattingen zonder enige relevantie voor de huidige mens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?