Hulp

Heb je hulp nodig?, vraagt Lex aan Lot. Lot is op haar hoede. Lex zegt zoiets vast niet zomaar.

Hoezo?, vraagt ze . Gewoon. Misschien kan ik je helpen bij de hut. Die is af, zegt Lot. Echt? Dat dak is anders niet zo heel stevig. Ik zou in plaats van die vuilniszakken een stevig dak van hout kunnen maken, stelt Lex voor. Dat hoeft niet, zegt Lot. Het is een mooi-weer-hut. Als het regent, gaan we er niet in. Lex geeft het nog niet op. Als ik een dak maak, kun je een verdieping op de hut maken. Dan wordt hij groter. De hut is groot genoeg, zegt Lot. Ze begint een beetje kribbig te worden van Lex. Oké, zegt hij. Maar misschien heb je nog wat nodig voor ín de hut. Ik …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?