Het koninkrijk van God en advent

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In de twintigste eeuw is men zich in de kerk veel meer dan voorheen bewust geworden van het koninkrijk van God. De kerk is geen doel op zichzelf, maar een middel tot het koninkrijk.

Er is veel over geschreven en veel over gesproken. Mensen hebben zich ervoor ingezet. Het koninkrijk van God betekent sjalom, vrede in een allesomvattende zin. De wapens zullen zwijgen en de natuur zal opbloeien. Niet alleen intermenselijke verhoudingen zullen vernieuwd worde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?