Héérlijk authentiek

Het gebeurde op een inspraakdag, jaren geleden, in het oosten des lands. Burgers mochten hun mening geven over de plannen voor het ex-militaire vliegveld Twente.
Dat moest een draaischijf worden voor passagiersvluchten, lowbudgetvakanties. Links stond een vrouw die sprak met een deftig Randstadaccent. Rechts van haar, een kop kleiner, een oudere man met een Twentse tongval. Veel Twentenaren wilden rust, recreatie, zorg. De vrouw werkte voor een bureau dat lobbyde voor een compleet vliegveld (al ligt er al zo een vlak bij Enschede, net over de grens). De vrouw boog zich naar de Twentse senior over en zei toen: Meneer, ik vind u zo héérlijk authen-tíek! De man keek alsof hij water zag branden. Dit kleine moment verhelderde veel over wat we inspraak …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?