Geest en letter

Heel lang geleden heb ik een tijd in een parochie gewerkt. Een geweldige periode omdat mensen binnen en buiten de muren van de kerk je op grond van je zending zo onvoorwaardelijk in de vreugdes van hun leven, maar ook in hun zorgen en verdriet toelaten.

Dat kerken een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, is voor mij eigenlijk in deze tijd pas echt vast komen te staan. Hoe amateuristisch zaken er soms ook toegingen/gaan; hoe kwetsbaar een parochie of gemeente ook is en hoe onvolkomen sommige individuen hierin ook zijn: van een lokale kerkelijke gemeenschap kan een heel genezende werking uitgaan in een bepaalde wijk. Daar was ik in mijn studietijd in Rome soms wel aan gaan twijfelen. Als jong, naïef en ook wel stellig studentje heb ik mij tegenover de toen nog kersverse kardinaal Simonis wel eens negatief uitgelaten over de ve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?