Europees geld stroomt goed

Toen ik mijn werk bij de Europese Rekenkamer begon, vormde mijn eerste les er een in bescheidenheid.

De Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de EU, en direct valt op hoe beperkt de EU financieel gezien eigenlijk is. Het Europese budget beloopt weliswaar bijna 140 miljard, een heel groot bedrag, maar het is slechts één honderdste van het nationale inkomen van de lidstaten. Van die 140 miljard keert bijna 90 procent terug naar de lidstaten in de vorm van allerlei subsidies voor landbouw, sociale samenhang, onderzoek en innovatie. Ongeveer 6 procent gaat op aan de Europese administratie en 5 procent aan de buitenlandse dienst van mevrouw Ashton. Dus de harde kern van de EU …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?