Er is onbegrip en misschien ook wel ongemak bij ongelovige raadsleden

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Alle Amsterdammers zijn gelijk, maar sommige Amsterdammers zijn meer gelijk dan anderen. Amsterdammers met een dikke portemonnee hebben meer kansen en betere perspectieven. Toch vinden wij dat in Amsterdam iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht zijn of haar inkomen. We hebben daarom fors wat geld vrijgemaakt om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Ouders met schoolgaande kinderen hebben bijvoorbeeld recht op de scholierenvergoeding. Geld dat ouders naar eigen inzicht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?