Eeuwen (2)

Ik ben van 1966, pa was van 1925, opa van 1874. Dat zijn grote stappen in de tijd. Ik heb vrienden die geregeld hun opa bezoeken; de mijne overleed in 1936. Hij, Frederik Kuijper Dzn, was aannemer en historicus te Hilversum. En hij had een eigen drukpers.

Daarop drukte hij in 1914 een bundeltje door hemzelf geschreven artikelen die eerder in de krant hadden gestaan. De Oefening: over een vroom gezelschap rond godsdienstleraar Cornelis van Ravenzwaaij, dat tussen het Reveil en de Doleantie op de zondagavonden samenkwam ten huize van Jan van Paddenburg aan de Langestraat teneinde datgene te verkrijgen wat men in de prediking van Dr. Gunning miste. Het is een fraai voorbeeld van christelijk betrokken journalistiek. Liefdevol schetst opa het geestelijk leven van deze half-afgescheiden, bevindelijke gelovigen. Maar hij is ook kritisch, want de m …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?